Menu

Narudžbu koju predate putem ovog obrasca proslijedit ćemo jednom od naših poslovnih partnera u svrhu njezina ispunjenja. Unilever Hrvatska d.o.o. Zagreb ne zaprima i ne ispunjava narudžbe izravno, već isključivo preko svojih ovlaštenih distributera.

+
Kontaktni podaci
Vaš posao
Potražite ime tvrtke pomoću Googla

OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Tko je odgovoran za obradu Vaših osobnih podataka – voditelj obrade?

Vaše osobne podatke obrađivat će trgovačko društvo Unilever Hrvatska d.o.o. Zagreb, Strojarska cesta 20, OIB: 91098911509, broj telefona za kontakt: +385 1 6311 401.

Zašto obrađujemo Vaše podatke – svrhe obrade?

Vaše ćemo osobne podatke obrađivati u marketinške svrhe za što ćemo od Vas tražiti izričitu privolu, odnosno suglasnost prilikom predaje registracijskog obrasca. Naime, koristit ćemo Vaše osobne podatke da Vas obavještavamo o našim marketinškim aktivnostima poput slanja e-biltena, odnosno newslettera, organizacije akcija ili nagradnih igara, o našoj ponudi, primjerice o novim proizvodima ili uslugama, kao i za komunikaciju s Vama u slučaju ako nas kontaktirate s pitanjima, prijedlozima ili primjedbama u vezi s našim proizvodima ili poslovnoj djelatnosti.

Osim toga, podatke o Vašoj tvrtki, odnosno obrtu možemo koristiti za potrebe internih analiza i izvješća o ponašanju naših kupaca u cilju poboljšanja naše ponude, marketinških i promidžbenih aktivnosti te poslovanja općenito. U takvim slučajevima možemo koristiti metode automatizirane obrade podataka za potrebe tzv. profiliranja, odnosno izrade profila. Dakle, vrsta profiliranja koju bismo mogli koristiti ne obuhvaća Vaše osobne podatke, nego je je usmjerena na poslovnu djelatnost tvrtke ili obrta u kojem radite. Riječ je o obliku automatizirane obrade podataka za ocjenu određenih aspekata povezanih s interesima i kupovnim preferencijama i/ili navikama naših kupaca u vezi s našom ponudom, marketingom, promidžbom i općenito poslovanjem, posebno za analizu ili predviđanje takvih aspekata ponašanja. Takvom obradom podataka ne donose se odluke koje se temelje isključivo na automatiziranoj obradi i proizvode pravne učinke koji se na Vas odnose ili na sličan način značajno utječu.

Davanje osobnih podataka za navedene svrhe je dobrovoljno, ali su nam ti podaci potrebni da bismo te svrhe mogli ostvariti, odnosno da bismo Vas mogli informirati o našim marketinškim, odnosno promidžbenim aktivnostima ili odgovoriti na Vaša pitanja, primjedbe ili zahtjeve. Ako se želite registrirati, onda su podaci označeni znakom zvjezdice obvezni, a ostale podatke možete nam dati po želji. Dakle, ako nam ne date sve podatke označene znakom zvjezdice, nećete se moći registrirati, a ako nam ne date neke od dodatnih podataka, možda zbog toga nećete moći sudjelovati u određenom programu pogodnosti, odnosno nećete primati one marketinške sadržaje na one načine za koje niste dali svoju privolu, odnosno suglasnost.

Nećemo obrađivati Vaše osobne podatke ni u kakve druge svrhe bez posebne prethodne obavijesti o tome, a po potrebi i Vaše zasebne privole.

Pravo na prigovor

U svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga, što uključuje izradu profila kako je objašnjeno u prethodnom odjeljku. Nakon što dobijemo Vaš prigovor, prestat ćemo obrađivati Vaše osobne podatke u takve svrhe. Time se ne utječe na zakonitost obrade prije primitka Vašeg prigovora.

Koje Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo?

Prikupljamo samo one osobne podatke koje ste naveli u registracijskom obrascu.

Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?

Vaše ćemo osobne podatke čuvati za vrijeme potrebno za postizanje gore opisanih svrha, tj. sve dok želite primati naše obavijesti sukladno preferencijama o kojima ste nas obavijestili prilikom davanja svojih osobnih podataka. Po primitku Vaše odjave, Vaše ćemo osobne podatke čuvati još najduže 3 (slovima: tri) godine računajući od datuma primitka Vaše odjave u dokazne svrhe, primjerice za potrebe ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovima.

Kako štitimo Vaše podatke?

Sigurnost Vaših osobnih podataka iznimno nam je važna. Stoga smo osigurali da se Vaši osobni podaci obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s važećim pravnim propisima i standardima prakse. Provodimo odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu podataka od sigurnosnih rizika kao što su slučajni, neovlašteni, nezakoniti ili na drugi način neželjeni pristup podacima, njihovo uništavanje ili gubitak ili otkrivanje te osiguravamo takvu razinu sigurnosti koja odgovara rizicima obrade podataka.

Vaši podaci se čuvaju na zaštićenoj internoj serverskoj infrastrukturi kojoj je pristup onemogućen izvana. Pristup serverskoj infrastrukturi imaju samo osobe ovlaštene za njezino održavanje, a pristup osobnim podacima imaju samo naši ovlašteni radnici s ograničenim pravima obrade sukladno pravilima sadržanim u ovoj obavijesti i našoj Obavijesti o  privatnosti.

Tko ima pristup Vašim podacima i kome se oni otkrivaju?

Vaše osobne podatke možemo otkriti, odnosno omogućiti pristup Vašim osobnim podacima nadležnim tijelima sukladno zakonskim obvezama, nekim od naših povezanih društava unutar grupacije Unilever, poslovnih partnera, primjerice, distributerima, odnosno prodavačima kod kojih nabavljate naše proizvode, marketinškim agencijama koje angažiramo za organizaciju određenih promidžbenih aktivnosti ili pružateljima IT usluga koji održavaju naše informacijsko-komunikacijske mreže i sustave. S takvim smo partnerima sklopili ugovore kojima se osiguravaju odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite Vaših osobnih podataka, obveza njihove obrade isključivo sukladno našim uputama i obveza čuvanja njihove povjerljivosti, kao i zabrana korištenja Vaših osobnih podataka u bilo koje svrhe osim određenih u ovoj obavijesti.

Vaše osobne podatke možemo prenositi izvan granica Europskog gospodarskog prostora, uključujući u zemlje za koje se smatra da ne osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka. U takvom slučaju, sklopit ćemo odgovarajuće ugovore s primateljima Vaših osobnih podataka u takvim zemljama kako bi se zajamčila razina zaštite Vaših osobnih podataka sukladna zahtjevima europskog prava o zaštiti osobnih podataka.

Koja su Vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Vaša prava u vezi s našom obradom Vaših osobnih podataka su:

 1. pravo na pristup svojim osobnim podacima, tj. pravo dobiti od nas potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na Vas odnose, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup svojim osobnim podacima, uključujući pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju;

 2. pravo na ispravak, odnosno nadopunu netočnih osobnih podatak koji se na Vas odnose bez nepotrebnog odgađanja, među ostalim i davanjem dodatne izjave;

 3. pravo na brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose, posebice u slučajevima ako:

  • više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;

  • su nezakonito obrađeni;

  • povučete, u cijelosti ili djelomično, privolu koju ste nam dali za obradu Vaših osobnih podataka u navedene svrhe i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;

  • moraju se brisati zbog poštovanja pravne obveze prema važećim pravnim propisima;

 4. pravo na ograničavanje obrade u sljedećim slučajevima:

  • ako osporavate točnost svojih osobnih podataka, na razdoblje kojim se nama omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;

  • ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju Vaših osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;

  • ako mi više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;

 5. pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka za potrebe direktnog marketinga, što uključuje zabranu izrade profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom;

 6. pravo podnijeti pritužbu u vezi s obradom Vaših osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb (www.azop.hr).

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, možete nam se obratiti sa zahtjevom putem gore navedenih podataka za kontakt.

Gdje možete pronaći podrobnije informacije?

Podrobnije informacije o načinu na koji obrađujemo osobne podatke i štitimo privatnost pronaći ćete u našoj Obavijesti o privatnosti.