Menu

 

UVJETI KORIŠTENJA MREŽNOG MJESTA

Zadnja promjena: 12. lipnja 2018.

 

Ovo je mrežno mjesto namijenjeno pružanju informacija te se nadamo da ćete uživati prilikom Vaše posjete. Na Vaše korištenje ovog mrežnog mjesta primjenjuju se ovi Uvjetima korištenja mrežnog mjesta (dalje: Uvjeti). Korištenjem ovog mrežnog mjesta i Usluga (kako je taj pojam određen u nastavku) prihvaćate ove Uvjete.

 

AKO NE PRIHVAĆATE OVE UVJETE, MOLIMO, NEMOJTE PRISTUPATI OVOM MREŽNOM MJESTU.

 

1. Nakladnik i korištenje mrežnog mjesta te ugovorni odnos prema ovim Uvjetima

Ovo mrežno mjesto izdaje Unilever Hrvatska d.o.o. Zagreb (dalje: mi ili Unilever), trgovačko društvo-član Unilever Grupe. Više informacija o članovima Unilever Grupe i njihovim proizvodima dostupno je ovdje.

Na Vaše korištenje, bilo osobno u okviru vlastite trgovačke ili profesionalne djelatnosti (primjerice, u svojstvu obrtnika), bilo u ime i za račun trgovačkog društva u kojem radite, ovog mrežnog mjesta i bilo kojih aplikacija, softvera, podataka, proizvoda, nagradnih natječaja i bilo koje druge usluge koje Vam Unilever nudi na ovom mrežnom mjestu ili putem njega (dalje zajedno: Usluge) primjenjuju ovi Uvjeti koji predstavljaju ugovor između Vas i Unilevera, uključujući odredbe sljedećih pravnih dokumenata koji čine sastavni dio ovih Uvjeta:

  Obavijest o privatnosti;

  Obavijest o kolačićima; i 

  Obavijest o obradi osobnih podataka.

   

Na određene Usluge mogu se primjenjivati zasebni i/ili dodatni uvjeti korištenja. U slučaju proturječnosti između odredbi ovih Uvjeta i takvih zasebnih i/ili dodatnih uvjeta, na tu Uslugu primjenjivat će se odredbe tih zasebnih, odnosno dodatnih uvjeta.

Obavješćujemo Vas da možemo povremeno mijenjati i/ili dopunjavati ove Uvjete uz objavu njihova ažuriranog teksta na ovom mrežnom mjestu. Ako nije drugačije izričito određeno, izmjene i/ili dopune Uvjeta stupaju na snagu i primjenjuju se odmah nakon njihove objave. Datum zadnjeg ažuriranja Uvjeta naveden je na početku. Ako su Uvjeti izmijenjeni nakon Vašeg zadnjeg posjeta ovom mrežnom mjestu, pročitajte ažurirane Uvjete. Pristupanjem internetskim stanicama u sklopu ovog mrežnog mjesta potvrđujete da prihvaćate tada važeće Uvjete.

Ovo mrežno mjesto nije namijenjeno osobama mlađim od 18 godina života. Pristup određenim internetskim stranicama u sklopu ovog mrežnog mjesta i/ili određenim Uslugama može biti ograničen samo za posjetitelje, odnosno korisnike koji su navršili 18 godina života i/ili samo za registrirane korisnike. Pročitajte odjeljak ovih Uvjeta pod nazivom Registracija u nastavku. U svakom ćemo slučaju jasno označiti one internetske stranice u sklopu ovog mrežnog mjesta ili one Usluge kojima je pristup ograničen kao i eventualno dodatne uvjete korištenja koji se na njih primjenjuju.

Unilever pridržava pravo da, po vlastitom nahođenju, bez prethodne obavijesti, izmijeni ili ukloni ovo mrežno mjesto i/ili dostupne Usluge, u cijelosti ili djelomično. Isključujemo odgovornost za bilo koju štetu koja bi Vam mogla nastati zbog promjena, uklanjanja ili nedostupnosti ovog mrežnog mjesta ili pojedinih internetskih stranica u sklopu njega iz bilo kojeg razloga naša stranica i neovisno o trajanju takve nedostupnosti.

Unilever također ne odgovara ni za kakvu štetu koju biste mogli pretrpjeti zbog bilo kakvih grešaka u radu mrežnog mjesta, Usluga i/ili Proizvoda (kako je taj pojam određen u nastavku) ili virusa ili drugog malicioznog softvera koji može biti instaliran na Vaš uređaj prilikom posjeta našem mrežnom mjestu, uključujući bilo kakve troškove servisiranja, popravaka ili ispravaka Vaše računalne hardverske ili softverske opreme uslijed toga. Dodatne odredbe o isključenju odgovornosti sadržane su u odjeljku ovih Uvjeta pod naslovom Isključenje odgovornosti.

Pridržavamo pravo ograničiti ili ukinuti Vam pristup ovom mrežnom mjestu i/ili bilo kojim Uslugama ako se njima koristite na način kojim se povrjeđuje zakon, ovi Uvjeti ili odgovarajući dodatni uvjeti ili politike Unilevera, uključujući primjerice povrede autorskog prava, poslovne tajne ili nekog drugog prava intelektualnog vlasništva ili povrede privatnosti ili nekog drugog prava osobnosti i sl. O našoj odluci o ograničenju ili ukidanju Vašeg pristupa našem mrežnom mjestu, odnosno odgovarajućoj Usluzi obavijestit ćemo Vas putem e-pošte.

 

2. Korištenje mrežnog mjesta

Nije dopušteno korištenje mrežnog mjesta i/ili Usluga u nezakonite svrhe ili na nezakoniti način. Mrežno mjesto, Usluge i svi pripadajući materijali mogu biti zaštićeni pravima intelektualnog vlasništva, posebice autorskim pravo ili pravo žiga (pročitajte o tome odjeljak ovih Uvjeta pod naslovom Prava na mrežnom mjestu, Uslugama, proizvodima i/ili materijalima u nastavku). Bez našeg prethodnog pisanog dopuštenja nije dopušteno umnožavati bilo koje materijale dostupne na mrežnom mjestu i/ili u sklopu Usluga, uključujući njihovo preuzimanje i daljnju distribuciju, indeksiranje i bilo koje druge radnje bilo manualne, bilo korištenjem automatiziranih sredstava ili tehnologija. Nije dopušteno neovlašteno pristupati mrežnom mjestu, primjerice hakiranjem ili na drugi način.

 

3. Registracija

Ako se želite registrirati, zatražit ćemo od Vas da navedete svoje osobne podatke popunjavanjem odgovarajućeg registracijskog obrasca, kao što su ime i prezime, adresa, adresa e-pošte, broj mobitela, datum rođenja i/ili spol, korisničko ime, lozinku itd. O kojim je točno podacima riješ te o svrhama i načinu njihovog korištenja bit ćete obaviješteni na internetskoj stranici na kojoj je objavljen odgovarajući registracijski obrazac. Podaci koje dostavljate moraju biti istiniti i točni te je zabranjeno registrirati se pod tuđim ili izmišljenim imenom.

Na Vama je odgovornost za čuvanje Vašeg korisničkog imena i lozinke na sigurnome, kao i odgovornost za sve radnje poduzete pod Vašim korisničkim imenom i eventualnu štetu koja uslijed toga može nastati Unileveru, drugim članovima Unilever Grupe, drugim posjetiteljima, odnosno korisnicima mrežnog mjesta i/ili Usluga ili pak nekim trećim osobama. Ako posumnjate na proboj sigurnosti ili neovlašteno korištenje, odnosno bilo koju zlouporabu Vašeg korisničkog imena ili lozinke, odmah obavijestite o tome Unilever na adresu Unilever Hrvatska d.o.o. Zagreb, Strojarska cesta 20, broj telefona za kontakt: +385 1 6311 401

 

4. Privatnost

Unilever privatnost shvaća vrlo ozbiljno te će koristiti i štititi osobne podatke koje nam dostavite u skladu s našom Obavijest o privatnosti.

 

5. Prava na mrežnom mjestu, Uslugama, Proizvodima i/ili materijalima

Ako preuzimate softver, uključujući aplikacije, ili drugi digitalni sadržaj s ovog mrežnog mjesta (dalje: Proizvodi), Unilever će vam licencirati Proizvode i sve pripadajuće datoteke, prikaze i podatke u skladu s uvjetima licenciranja i korištenja koji se na njih primjenjuju. Osim prava korištenja odgovarajućeg Proizvoda sukladno uvjetima licencije koja se na njega primjenjuje, ne stječete nikakva prava intelektualnog vlasništva ili neka druga prava na tom Proizvodu. Zabranjeno je umnožavanje, ponovno distribuiranje, prodaja, dekompiliranje, deasembliranje, obrnuti inženjering ili uporaba Proizvoda na bilo koji način osim dopuštenog prema licenciji.

Uz iznimku Korisničkih sadržaja (pročitajte odjeljak ovih Uvjeta pod naslovom Korisnički sadržaji u nastavku), sva prava na mrežnom mjestu, Uslugama, Proizvodima i/ili svim drugim materijalima dostupnim putem ovog mrežnog mjesta ima Unilever ili odgovarajući drugi nositelj prava od kojeg je Unilever stekao potrebno dopuštenje ili licenciju za njihovo korištenje. Posebice, Unilever ima isključiva prava na zaštićenim trgovačkim nazivima, odnosno tzv. brendovima, logotipima i/ili drugim registriranim znakovima, odnosno žigovima koji se mogu koristiti na ovom mrežnom mjestu. Bez našeg prethodnog pisanog dopuštenja zabranjeno je umnožavati, ponovno objavljivati, učitavati, prenositi ili na bilo koji način distribuirati ili koristiti takve materijale, znakove, proizvode Usluge ili bilo koje druge dijelove mrežnog mjesta. Zabranjeno je uklanjanje, skrivanje ili mijenjanje obavijesti o autorskom pravu ili oznaka žigova istaknutih na mrežnom mjestu, Usluzi i/ili Proizvodu.

 

6. Korisnički sadržaji

Na određenim internetskim stranicama u sklopu ovog mrežnog mjesta možete imati mogućnost objavljivanja, učitavanja, prikazivanja ili priopćavanja na neki drugi način (dalje zajedno: Priopćavanje ili Priopćiti) teksta, poruka, prijedloga, ideja (uključujući ideje u vezi s Uslugama i/ili Proizvodima, reklamne i marketinške ideje i sl.), video i/ili zvučnih snimki, glazbe, stihova, izvedbi, grafičkih prikaza, crteža, slika, fotografija, naziva, imena, nadimaka ili korisničkih imena (vlastitih ili drugih osoba) te drugih podataka, materijala ili sadržaja koje ste sami stvorili i/ili kojima ste ovlašteni raspolagati (dalje: Korisnički sadržaji). Korisničke sadržaje Priopćavate dobrovoljno i na vlastitu odgovornost. Unilever ne duguje Vam nikakvu naknadu za Priopćavanje ili korištenje Korisničkih sadržaja koje Priopćite.

UNILEVER NEĆE SMATRATI KORISNIČKE SADRŽAJE KOJE NAM PRIOPĆITE POVJERLJIVIMA ILI ZAŠTIĆENIM POSLOVNOM TAJNOM ILI BILO KOJIM DRUGIM PRAVIMA TE IH STOGA NIJE OBVEZAN ČUVATI U TAJNOSTI, ODNOSNO ZABRANITI ILI OGRANIČITI NJIHOVO KORIŠTENJE.

Ako Priopćite Korisničke sadržaje ili kontaktirate druge posjetitelje, odnosno korisnike ovog mrežnog mjesta, obvezujete se postupati sukladno odgovarajućim Smjernicama za moderiranje i/ili Smjernicama za zajednicu koje budu objavljeni na odgovarajućim internetskim stranicama na kojima je omogućena takva interakcija s posjetiteljima, odnosno korisnicima mrežnog mjesta.

Omogućavanje Priopćavanja Korisničkih sadržaja na mrežnom mjestu ne znači da Unilever odobrava, sponzorira ili na neki drugi način promiče ili podupire bilo koje Korisničke sadržaje, niti da odgovara za njihovu dostupnost, funkcionalnost, sadržaj ili kvalitetu. Isključivo ste Vi odgovorni za sadržaj i Priopćavanje svojih Korisničkih sadržaja, kao i za sve posljedice koje iz toga proizađu, uključujući odgovornost za štetu koja bi mogla nastati Unileveru, drugim članovima Unilever Grupe, drugim posjetiteljima, odnosno korisnicima mrežnog mjesta ili pak nekim trećim osobama uslijed Priopćavanja i/ili korištenja Korisničkih sadržaja koji ste Priopćili ili u vezi s time.

Izjavljujete i jamčite da imate sva potrebna prava na Korisničkim sadržajima koje Priopćite na ovom mrežnom mjestu, odnosno da ste ovlašteni raspolagati svim pravima na tim Korisničkim sadržajima, uključujući privole, dopuštenja, licencije i druge odgovarajuće izjave osoba čiji su osobni podaci (primjerice, ime, izgled ili glas) ili zaštićene tvorevine (primjerice, autorska djela, izvedbe ili žigove) sadržani u Korisničkim sadržajima, odnosno odgovarajuće ugovore s takvim osobama, i to na način da Unilever, drugi članovi Unilever Grupe i/ili drugi posjetitelji, odnosno korisnici mrežnog mjesta imaju pravo koristiti se Priopćenim Korisničkim sadržajima u svrhe podudarne s namjenom ovog mrežnog mjesta i sukladno ovim Uvjetima.

Primate na znanje i prihvaćate da Priopćavanjem Korisnički sadržaji postaju dostupni javnosti te da nećete biti ovlašteni zahtijevati ostvarivanje ili zaštitu svojeg prava privatnosti, odnosno drugih prava osobnosti, uključujući pravo na zaštitu osobnih podataka, bilo gdje u svijetu, u vezi s korištenjem Korisničkih sadržaja koje ste Priopćili od strane Unilevera, drugih članova Unilever Grupe, drugih posjetitelja, odnosno korisnika ovog mrežnog mjesta i/ili trećih osoba u skladu s ovim Uvjetima.

Ako želite Priopćiti Korisničke sadržaje koje mogu sadržavati podatke zaštićene patentom, odnosno za koje je podnesena patentna prijava, molimo, pročitajte odjeljak pod naslovom Inovacije objavljen na ovim internetskim stranicama Unilevera. Tamo možete iznijeti svoje ideje o tehničkim proizvodima ili tehnologijama u vezi s našim proizvodima i/ili uslugama. Ako su Korisnički sadržaji koje želite Priopćiti predmet patentne zaštite, dužni ste tu činjenicu priopćiti Unileveru prije njihova Priopćavanja.

Isto tako, putem mrežnog mjesta može Vam biti omogućen pristup Korisničkim sadržajima koje su Priopćili drugi posjetitelji, odnosno korisnici. Unilever ne odgovara za Korisničke sadržaje te ne jamči za sadržaj, točnost, integritet ili kvalitetu Korisničkih sadržaja, kao ni za uređenost, odnosno valjanost prava na Korisničkim sadržajima, uključujući posebice prava intelektualnog vlasništva i prava osobnosti.

Unilever nije obvezan koristiti se Priopćenim Korisničkim sadržajima ni na koji način i nije obvezan obrazložiti odbijanje Priopćenih Korisničkih sadržaja ili bilo koje radnje Unilevera u odnosu na Priopćene Korisničke sadržaje.

Unilever je ovlašten, ali nije obvezan navesti Vaše ime prilikom korištenja Korisničkih sadržaja koje Priopćite.

 

Zabranjeni Korisnički sadržaji

U vezi s Korisničkim sadržajima koje Priopćite na ovom mrežnom mjestu izjavljujete, jamčite i obvezujete se da:

 • nećete Priopćiti Korisničke sadržaje na kojima treće osobe imaju bilo koja prava, posebice prava intelektualnog vlasništva ili prava osobnosti, osim ako ste od njih za to stekli odgovarajuće ovlaštenje, odnosno dopuštenje da Priopćite te Korisničke sadržaje i da date dopuštenje za njihovo korištenje sukladno odredbama ovih Uvjeta;
 • ni Priopćeni Korisnički sadržaji, ni njihovo korištenje sukladno ovim Uvjetima neće povrjeđivati prava trećih osoba ili važeće pravne popise;
 • nećete Priopćiti Korisničke sadržaje čije je Priopćavanje ili korištenje protuzakonito prema hrvatskom pravu ili pravu države u kojoj imate prebivalište i/ili boravište ili ako bi bilo protuzakonito da ih Unilever koristi ili posjeduje u vezi s mrežnim mjestom ili pružanjem Usluga; te
 • nećete Priopćiti Korisničke sadržaje koji:
  • su protuzakoniti ili potiču protuzakonite radnje ili raspravu o protuzakonitim radnjama, uključujući primjerice trgovinu narkoticima, zlouporabu narkotika, dječju pornografiju, fizičko ili seksualno nasilje, uznemiravanje, krađu, prijevaru ili udruživanje radi počinjenja kaznenog dijela;
  • su pogrdni, uvredljivi, klevetnički, uznemirujući, prijeteći ili narušavaju privatnost;
  • su diskriminirajući ili pristrani glede rase, boje kože, vjere, spola, seksualne orijentacije, dobi, invaliditeta i sl.;
  • su nepristojni, nemoralni, pornografski ili na drugi način seksualno određeni;
  • su štetni, neprikladni ili društveno neprihvatljivi ili potiču štetno, neodgovorno ili društveno neprihvatljivo ponašanje;
  • sadržavaju viruse ili druge maliciozne softvere ili na drugi način narušavaju, ometaju ili štete radu ili korištenju mrežnog mjesta, Usluga ili nekih povezanih internetskih stranica; ili
  • sadržavaju reklamu, zahtjeve, lančana pisma, piramidalne sustave, ponude ulaganja ili druga netražena komercijalna priopćenja.

Bez obzira na prethodne odredbe ovog odjeljka, Unilever ne jamči da se nezakoniti, neovlašteni, štetni, netočni, lažni, uvredljivi, prijeteći, pogrdni ili neprikladni Korisnički sadržaji neće biti Priopćeni na mrežnom mjestu. Iako Unilever nije obvezan pratiti, preispitivati ili uređivati Korisničke sadržaje, pridržava pravo da to učini na vlastitu inicijativu ili po prijavi korisnika ili trećih osoba. Unilever pridržava pravo, po vlastitom nahođenju te bez prethodne obavijesti i obrazloženja, u cijelosti ili djelomično, odbiti objaviti ili ukloniti, odnosno urediti ili izmijeniti Korisničke sadržaje Priopćene putem mrežnog mjesta iz bilo kojeg razloga, a naročito ako su nezakoniti, neovlašteni ili na drugi način povrjeđuju ove Uvjeti ili druge politike Unilevera.

Unilever je dužan surađivati s nadležnim tijelima sukladno zakonu. U slučajevima kada smo ovlašteni ili pak dužni to učiniti po zakonu, otkrit ćemo identitet ili druge osobne podatke određenog posjetitelja, odnosno korisnika mrežnog mjesta (primjerice, korisnika koji Priopći određene protupravne Korisničke sadržaje) nadležnim tijelima ili pak ovlaštenim trećim osobama (primjerice, nositeljima prava intelektualnog vlasništva čija su prava povrijeđena). osobne podatke posjetitelja, odnosno korisnika možemo također otkriti nadležnim tijelima ili drugim ovlaštenim trećim osobama ako opravdano i u dobroj vjeri smatramo da je to neophodno za zaštitu osoba, imovine ili prava Unilevera, drugih članova Unilever Grupe, drugih posjetitelja, odnosno korisnika mrežnog mjesta ili trećih osoba.

 

Licencija Unileveru za iskorištavanje Korisničkih sadržaja

Na Korisničkim sadržajima koje Priopćite putem mrežnog mjesta zadržavate sva prava, ali dajete Unileveru i drugim članovima Unilever Grupe neisključivu, neopozivu, sadržajno, vremenski i područno neograničenu, prenosivu, uključujući pravo na davanje podlicencija, te nenaplatnu licenciju za iskorištavanje Priopćenih Korisničkih sadržaja na bilo koji način i u bilo koje svrhe u mjeri dopuštenoj zakonom. Licencija uključuje, posebice, pravo umnožavanja (reproduciranja, kopiranja), prerade (mijenjanja, prilagodbe, uređivanja, stvaranja izvedenih djela, kombiniranja s drugim djelima), priopćavanja javnosti (objavljivanja, prikazivanja, izlaganja, stavljanja na raspolaganje javnosti, uključujući na internetu, javno emitiranje i/ili reemitiranje) te stavljanja u promet (distribuiranja, (pod)licenciranja, iznajmljivanja, posuđivanja, prodaje) te uništenja (brisanja) priopćenih Korisničkih sadržaja. Prethodne odredbe ovog stavka ne primjenjuju se na Korisničke sadržaje zaštićene patentom, u kojem slučaju će se prava na korištenje takvih patentiranih Korisničkih sadržaja morati urediti zasebno sukladno pravilima objavljenim na ovim internetskim stranicama Unilevera u odjeljku pod naslovom Inovacije.

Primate na znanje i prihvaćate da će Unilever, odnosno odgovarajući drugi član Unilever Grupe imati sva prava na prerađenim ili izvedenim djelima koja stvori korištenjem Priopćenih Korisničkih sadržaja sukladno licenciji iz prethodnog stavka.

Ako Korisnički sadržaji sadrže neku ideju ili prijedlog, njihovim Priopćavanjem putem mrežnog mjesta objavljujete tu ideju, odnosno prijedlog i prihvaćate mogućnost da je Unilever, neki drugi član Unilever Grupe ili pak neka treća osoba već bili i ranije upoznati s takvom ili sličnom idejom, odnosno prijedlogom ili su čak već radili na toj ili sličnoj ideji, odnosno prijedlogu te stoga nećete se protiviti da nastave razvijati tu ili sličnu ideju, odnosno prijedlog neovisno o Vašoj ideji ili prijedlogu, niti zahtijevati priznanje Vašeg doprinosa u vezi s idejom, odnosno prijedlogom sadržanim u priopćenim Korisničkim sadržajima.

U mjeri dopuštenoj zakonom, ovime neopozivo, bezuvjetno i trajno odričete od bilo kakvih prava, zahtjeva, potraživanja ili tužbi, uključujući zahtjeve, odnosno tužbe za naknadom štete, bilo dospjele, bilo buduće, po bilo kojoj osnovi i bilo koje naravi, protiv Unilevera i/ili drugih članova Unilever Grupe, a koje možete imati u vezi s Priopćenim Korisničkim sadržajima, uključujući njihovo korištenje sukladno licenciji iz ovog odjeljka.

 

Licencija drugim posjetiteljima, odnosno korisnicima mrežnog mjesta

Svakom posjetitelju, odnosno korisniku mrežnog mjesta dajete neisključivu, vremenski i područno neograničenu te nenaplatnu licenciju za pristup Priopćenim Korisničkim sadržajima putem mrežnog mjesta i njihovo korištenje, umnožavanje, preradu, distribuiranje i priopćavanje javnosti na način, u mjeri i u svrhe određene funkcionalnošću mrežnog mjesta i sukladno ovim Uvjetima.

 

7. Zemljopisni opseg mrežnog mjesta

Unilever objavljuje ovo mrežno mjesto u Republici Hrvatskoj. Unilever ne izjavljuje da je ovo mrežno mjesto, Usluge, Proizvode i/ili bilo koji materijali koji su dostupni ili opisani na ovom mrežnom mjestu prikladni ili dostupni za korištenje na Vašoj lokaciji. Posjetitelji, odnosno korisnici ovog mrežnog mjesta odgovorni su za zakonitost njihova korištenja ovim mrežnim mjestom, odnosno Uslugama, proizvodima i/ili drugim materijalima dostupnim putem ovog mrežnog mjesta.

 

8. Dostupna pomoć

Na ovom mrežnom mjestu može biti dostupna datoteka pomoći ili druge upute o korištenju ovog mrežnog mjesta. Međutim, primate na znanje i prihvaćate da Unilever možda neće biti u mogućnosti pružiti Vam podršku za korištenje mrežnog mjesta.

 

9. Poveznice na tuđa mrežna mjesta

Ovo mrežno mjesto može sadržavati poveznice na druga mrežna mjesta ili internetske stranice kojima ne upravlja Unilever. Unilever nema kontrolu nad takvim tuđim mrežnim mjestima i ne odgovara za njihovu dostupnost. Činjenica da je Unilever omogućio poveznicu na neko tuđe mrežno mjesto ne znači da Unilever odobrava, sponzorira ili na neki drugi način promiče ili podupire to mrežno mjesto, niti da odgovara za informacije, sadržaje, usluge, proizvode ili druge materijale dostupne na tom mrežnom mjestu ili putem njega. Unilever ne odgovara za prijenos govornog, slikovnog ili podatkovnog sadržaja internetom ili neki drugi oblika prijenosa putem nekog povezanog tuđeg mrežnog mjesta. Unilever ne odgovara ni za kakvu štetu koju biste mogli pretrpjeti uslijed pristupa tuđem mrežnom mjestu preko takve poveznice ili korištenja sadržaja, podataka, proizvoda, usluga ili drugih materijala dostupnih na tom mrežnom mjestu ili putem njega.

 

10. Isključenje odgovornosti

Unilever nastoji održavati ovo mrežno mjesto i njegovo uredno funkcioniranje, ali nije i ne može biti odgovoran za eventualne nedostatke koji mogu postojati na mrežnom mjestu i u njegovom funkcioniranju, kao ni za posljedice koje mogu izazvati. Primjerice, mrežno mjesto, Usluge, Proizvode i/ili bilo koji materijali dostupni putem mrežnog mjesta mogli bi sadržavati tehničke neispravnosti, tipografske greške ili maliciozni softver ili pak mogli bi zastarjeti ili postati netočni uslijed naknadnog razvoja. Unilever nije obvezan razvijati, ažurirati ili održavati mrežno mjesto, Usluge, Proizvode i/ili bilo koje materijale dostupne putem mrežnog mjesta.

Mrežno mjesto, Usluge, Proizvode i/ili bilo koji materijali dostupni putem mrežnog mjesta (uključujući primjerice bilo koje članke, preporuke, slikovne ili druge prikaze, softver ili druge digitalne sadržaje i sl.) dostupni su u stanju po viđenju, odnosno „takvi kavi jesu“, bez ikakvih izjava ili jamstava glede njihove podobnosti za promet, prikladnosti za određene svrhe, zadovoljavajuće kvalitete, točnosti, pouzdanosti ili nepostojanja materijalnih i/ili pravnih nedostataka. U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, Unilever isključuje sva takva jamstva, uključujući odgovornost za materijalne i/ili pravne nedostatke.

U pogledu funkcioniranja mrežnog mjesta, Unilever ne jamči da će (i) mrežno mjesto i način njegova funkcioniranja zadovoljiti sve zahtjeve ili potrebe posjetitelja, odnosno korisnika; (ii) pristup mrežnom mjestu biti bez prekida, pravovremen, siguran, nedostataka ili grešaka te bez virusa i drugog malicioznog softvera; (iii) rezultati koji se mogu dobiti korištenjem mrežnog mjesta biti točni ili pouzdani; ili (iv) se nedostaci moći otkloniti. Stoga, Unilever ne snosi nikakve troškove u vezi s eventualnim servisiranjima ili popravcima koji mogu biti potrebni za Vašu računalnu hardversku ili softversku opremu uslijed bilo kojih nedostataka, uključujući tehničke greške, viruse ili drugi maliciozni softver, odnosno druge probleme bilo koje vrste koje možete imati zbog posjeta ovom mrežnom mjestu.

Unilever isključuje odgovornost zbog obične nepažnje za bilo koju štetu po bilo kojoj osnovi.

Unilever ne ograničava svoju odgovornost za štetu uzrokovanu namjerno ili krajnjom nepažnjom, kao ni drugu odgovornost koju nije dopušteno isključiti ili ograničiti po zakonu.

 

11. Naknada štete

Obvezujete se zaštititi i osloboditi od odgovornosti Unilever, druge članove Unilever Grupe i njihove zastupnike, korisnike licencije, singularne i univerzalne pravne sljednike od svih zahtjeva, potraživanja ili tužbi trećih osoba uslijed Vašeg nezakonitog ili neovlaštenog korištenja ovog mrežnog mjesta, Usluga, Proizvoda i/ili bilo kojih drugih materijala dostupnih putem ovog mrežnog mjesta, uključujući Korisničke sadržaje koje ste Priopćili Vi ili drugi posjetitelji, odnosno korisnici, odnosno u vezi s time, a na način kojim se povrjeđuju važeći pravni propisi, odredbe ovih Uvjeta, eventualno dodatnih zasebnih uvjeta korištenja i Vaše obveze ili jamstava koji proizlaze iz ovih Uvjeta, te nadoknaditi im svu štetu, uključujući troškove vođenja odgovarajućih postupaka i pravnog zastupanja, koju uslijed toga ili u vezi s time pretrpe.

 

12. Raskid Uvjeta

Ovi Uvjeti, i eventualno dodatni uvjeti korištenja koji se primjenjuju na odgovarajuće Usluge, Proizvode i/ili internetske stranice u sklopu ovog mrežnog mjesta, uvijek se primjenjuju na Vaše korištenje ovog mrežnog mjesta, odgovarajućih Usluga i/ili Proizvoda, odnosno drugih pripadajućih materijala dostupnih putem ovog mrežnog mjesta u objavljenoj važećoj verziji u trenutku Vašeg posjeta i za vrijeme Vašeg korištenja.

Ako povrijedite svoje bitne obveze iz ovih Uvjeta, Unilever je ovlašten raskinuti ove Uvjete, odnosno primjenjive dodatne uvjete korištenja, i ukinuti Vama pristup mrežnom mjestu bez ostavljanja naknadnog roka za otklanjanje povrede. Nakon takvog raskida morate neodložno prestati koristiti se ovim mrežnim mjestom te uništiti sve materijale koje ste pribavili putem njega.

 

13. Mjerodavno pravo i sudska nadležnost

Na ove Uvjete i njihovo tumačenje primjenjuje se hrvatsko pravo.

Nastojat ćemo rješavati mirnim putem sve sporove koji proizlaze iz ovih Uvjeta i u vezi s njima, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja valjanog nastanka ugovornog odnosa, njihova tumačenja, izvršenja, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu. Ako ne postignemo sporazumno rješenje, spor će riješiti stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Unilever ne pristaje na primjenu dobrovoljnog postupka alternativnog internetskog rješavanja sporova dostupnog putem Platforme Europske komisije za internetsko rješavanje sporova.Da biste se vratili na prethodnu internetsku stranicu koju ste posjetili, pritisnite gumb „Natrag“ na pregledniku.

 

© Unilever, 2018. Sva prava pridržana.