Menu

Kako uspješno reciklirati

Naša posvećenost održivoj ambalaži

Kao tvrtka robe za široku potrošnju imamo jasnu odgovornost dati svoj doprinos. Među rastućim smo brojem brendova, trgovaca i trgovačkih društava za ambalažu koji su se obvezali proizvoditi održivu ambalažu.

 Trebamo učiniti više kako bi plastika za višekratnu upotrebu koja se može reciklirati i biti kompostirana postala uobičajena pojava. Trebamo i vašu pomoć!

Osim oznake „please recycle“, na proizvodima tvrtke Unilever Food Solutions na ambalaži se nalaze i upute koje vas upućuju na pravilno rukovanje različitim dijelovima pakiranja nakon upotrebe.

Za svaki dio ambalaže postoje različiti koraci koje možete poduzeti: ponovo upotrijebite, reciklirajte ili odložite na otpad. Svaki je korak jasno označen, kao što je opisano u nastavku.

Pogledajte oznaku na ambalaži kako biste vidjeli koji biste korak trebali poduzeti

Ponovo upotrijebite

Ponovo upotrijebite

Prazan spremnik možete dobro iskoristiti ako ga napunite ili upotrijebite za spremanje nečeg drugog.

Reciklirajte

Reciklirajte

Stavite upotrijebljeni dio ambalaže u odgovarajuću kantu za otpad – potražite više podataka o objektima za recikliranje u [name country].

Odložite na otpad

Odložite na otpad

Iskorištenu ambalažu odložite u kantu za otpad.

 

Naš rad s operaterima radi promocije recikliranja

Kao što znamo, plastični je otpad jedan on najvećih globalnih ekoloških izazova današnjice. Do danas je stvoreno više od 8,3 milijarde tona plastike, a većina je odbačena (izvor: Science Daily).

Ako se trenutna stopa rasta nastavi, do 2050. godine na odlagalištima će biti 12 milijardi tona plastike. To nije održivo i zahtjeva djelovanje.

Prikupljanje i sortiranje materijala koji se mogu reciklirati igra važnu ulogu u osiguravanju njihove ponovne upotrebe.

Naš je cilj promicati recikliranje među operaterima i istovremeno podići svijest na razini vlade i nevladinih organizacija. Imamo niz projekata koji potiču ljude da više recikliraju i pomažu da recikliranje postane cjeloživotna navika.

Dodatne informacije o obvezama održivog plana tvrtke Unilever potražite u odjeljku O nama.